• ارزش ها
  - کار گروهی ، تعامل سازمانی و نتیجه گرائی
  - حفظ کرامت انسانی
  - صداقت فردی و سلامت سازمانی
  - تعهد به كیفیت
  - مسئولیت پذیری و تعهد به منافع سازمان
  - حفظ متوازن منافع ذینفعان
  - رعایت الزامات زیست محیطی
 • مأموریت
  ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعالیت می نماییم.
  دانش تخصصی،كاركنان كارآمد، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت می باشد.
 • چشم انداز
  تولید و تجارت 2 میلیون تن انواع قیر تا سال 1400
 • مأموریت
  ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعالیت می نماییم.
  دانش تخصصی،كاركنان كارآمد، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت می باشد.
 • چشم انداز
  تولید و تجارت 2 میلیون تن انواع قیر تا سال 1400
 • مأموریت
  ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعالیت می نماییم.
  دانش تخصصی،كاركنان كارآمد، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت می باشد.

شرکت پالایش نفت جی در یک نگاه

آخرین اخبار

حضور در دهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

۲۴ آبان ۱۳۹۷

برگزاری جلسه استراتژی شركت نفت جی

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

تابلو عرضه

عرضه قیر صادراتی ۹۷/۰۹/۱۹

۱۷ آذر ۱۳۹۷

عرضه قیر صادراتی ۹۷/۰۹/۰۷

۶ آذر ۱۳۹۷

دسترسی سریع