• شعار سازمانی
  راه خوب از راه خوب ساخته می‌شود.
 • ارزش‌ها
  درستی
  تفكر برد_برد
  پاسخ‌گويی
  مسئوليت پذيری
  ارج نهادن به سرمايه‌های انسانی
 • چشم انداز
  موفقيت پايدار با ارائه راهكار جامع به مشتريان
 • مأموریت
  ماموريت در توسعه و ماندگاری زيرساخت‌های ملی و بين‌المللی با عرضه انواع قير
 • چشم انداز
  موفقيت پايدار با ارائه راهكار جامع به مشتريان

شرکت پالایش نفت جی در یک نگاه

آخرین اخبار

برگزاری اولین جلسه انجمن قیر ایران در شركت پالایش نفت جی

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

مدیرعامل نفت جی از مزایای قرارداد کشف پریمیوم می گوید.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تابلو عرضه

عرضه قیر عمومی ۹۸/۰۵/۲۷

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

عرضه قیر عمومی ۹۸/۰۵/۲۳

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

دسترسی سریع