• شعار سازمانی
  راه خوب از راه خوب ساخته می‌شود.
 • ارزش‌ها
  درستی
  تفكر برد_برد
  پاسخ‌گويی
  مسئوليت پذيری
  ارج نهادن به سرمايه‌های انسانی
 • چشم انداز
  موفقيت پايدار با ارائه راهكار جامع به مشتريان
 • مأموریت
  ماموريت در توسعه و ماندگاری زيرساخت‌های ملی و بين‌المللی با عرضه انواع قير
 • چشم انداز
  موفقيت پايدار با ارائه راهكار جامع به مشتريان

شرکت پالایش نفت جی در یک نگاه

آخرین اخبار

مراسم اختتامیه دومین همایش آموزشی ترویجی پالایش نفت جی

۲۱ مهر ۱۳۹۸

آگهی دعوت به ارزیابی كیفی پیمانكاران

۱۵ مهر ۱۳۹۸

تابلو عرضه

عرضه قیر عمومی ۹۸/۰۷/۲۱

۲۰ مهر ۱۳۹۸

عرضه قیر صادراتی ۹۸/۰۷/۲۰

۲۰ مهر ۱۳۹۸

دسترسی سریع