• شعار سازمانی
  راه خوب از راه خوب ساخته می‌شود.
 • ارزش‌ها
  درستی
  تفكر برد_برد
  پاسخ‌گويی
  مسئوليت پذيری
  ارج نهادن به سرمايه‌های انسانی
 • چشم انداز
  موفقيت پايدار با ارائه راهكار جامع به مشتريان
 • مأموریت
  ماموريت در توسعه و ماندگاری زيرساخت‌های ملی و بين‌المللی با عرضه انواع قير
 • چشم انداز
  موفقيت پايدار با ارائه راهكار جامع به مشتريان

شرکت پالایش نفت جی در یک نگاه

آخرین اخبار

مصاحبه ماهنامه دنیای انرژی با مدیرعامل شركت نفت جی

۱۳ شهریور ۱۳۹۸

قیر تهاتری؛ فرصت‌ها و تهدیدها

۱۰ شهریور ۱۳۹۸

تابلو عرضه

عرضه قیر صادراتی ۹۸/۰۶/۳۱

۳۱ شهریور ۱۳۹۸

عرضه قیر صادراتی ۹۸/۰۶/۲۷

۲۵ شهریور ۱۳۹۸

دسترسی سریع