• شعار سازمانی
  راه خوب از راه خوب ساخته می‌شود.
 • ارزش‌ها
  درستی
  تفكر برد_برد
  پاسخ‌گويی
  مسئوليت پذيری
  ارج نهادن به سرمايه‌های انسانی
 • چشم انداز
  موفقيت پايدار با ارائه راهكار جامع به مشتريان
 • مأموریت
  ماموريت در توسعه و ماندگاری زيرساخت‌های ملی و بين‌المللی با عرضه انواع قير
 • چشم انداز
  موفقيت پايدار با ارائه راهكار جامع به مشتريان

شرکت پالایش نفت جی در یک نگاه

آخرین اخبار

مدیرعامل نفت جی از مزایای قرارداد کشف پریمیوم می گوید.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور شركت پالایش نفت جی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تابلو عرضه

عرضه قیر عمومی ۹۸/۰۲/۲۴

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

عرضه قیر صادراتی ۹۸/۰۲/۲۵

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دسترسی سریع