اخبار و رویدادها

   [بازگشت]
انتصاب آقای مهندس مجید اعظمی به عنوان مدیرعامل پالایش نفت جی و تشكر از جناب مهندس حمید مرادی
۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۶
تصاویر