تابلو عرضه

انتخاب گروه :
   [بازگشت]


عرضه قیر داخلی ۹۷/۰۱/۲۶
۲۳ / ۱ / ۱۳۹۷

نام کالا

نماد کالا

مشخصات کالا

مقدار

قیمت پایه

واحد قیمت پایه

حداکثر افزایش عرضه

تولید کننده

محل تحویل

نوع بسته بندی

نوع قرارداد

سر رسید قراراداد

سلف/ زمانبندی

نوع تسویه

شرایط پرداخت در قرارداد نسیه

توضیحات

قیر 60/70

JRC-BI6070B-00


3000

13750

ریال

4000

نفت جی

انبار کارخانه

فله

نقدی


نقدی/ اعتباریقیر 85/100

JRC-BI85100B-00


3000

13750

ریال

4000

نفت جی

انبار کارخانه

فله

نقدی


نقدی/ اعتباریMC-250

JRC-BIMC250B-00


2000

17500

ريال

3000

نفت جی

انبار کارخانه

فله

نقدی


نقدی/ اعتباریقیر PG 64-22

JRC-BIPG6422B-00


5000

14000

ریال

6000

نفت جی

انبار کارخانه

فله

نقدی


نقدی/ اعتباریقیر PG 58-22

JRC-BIPG5822B-00


3000

14000

ریال

4000

نفت جی

انبار کارخانه

فله

نقدی


نقدی/ اعتباریقیر PG 70-10

JRC-BIPG7010B-00


2000

14400

ریال

3000

نفت جی

انبار کارخانه

فله

نقدی


نقدی/ اعتباری


ملاحظات و شرایط ویژه:

     - واریز وجه توسط خریداران و یا کارگزاران ایشان به حساب های بانکی شرکت پالایش نفت جی، باید به نام خریدار انجام پذیرد و در فیش های واریزی و پرفراژ بانک، نام خریدار به عنوان واریز کننده درج گردد.

     - ارائه اصل فیش واریز وجه یا اعلامیه واگذاری چک الزامی می باشد.

     - در صورتیکه وجهی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر به نیابت از خریدار به حساب شرکت پالایش نفت جی واریز شود و نام خریدار به عنوان واریز کننده درج نشده باشد، شخص واریز کننده می بایست ضمن مراجعه حضوری به واحد خزانه داری فروشنده، مراتب واریز وجه از جانب خریدار را طی نامه رسمی به فروشنده اعلام نماید.

     - تغییر گرید PG64-22 به گریدهای PG64-16 و PG64-10 و تغییر گرید PG58-22 به گرید PG58-16 بر اساس درخواست خریدار امکان پذیر می باشد.