تابلو عرضه

انتخاب گروه :
   [بازگشت]


عرضه قیر صادراتی ۹۷/۰۹/۰۷
۶ / ۹ / ۱۳۹۷

بدينوسيله قيمت پايه و شرايط فروش انواع قیر صادراتی شرکت نفت جی به منظور عرضه در بورس كالا در تاریخ 07/09/97 را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:


ردیف

نوع قیر

حداقل عرضه

(تن)

افزایش عرضه (تن)

شرايط تحویل

نوع معامله

قیمت پایه هر کیلوگرم (ریال)

1

60/70

15.000

15.000

فله درب پالایشگاه اصفهان

(Ex-Work )

صادراتی - نقدی

29.900

2

100/85

3.000

2.000

فله درب پالایشگاه اصفهان

(Ex-Work )

صادراتی - نقدی

29.900

3

70/60

5.000

10.000

بشکه درب پالایشگاه اصفهان

(Ex-Work )

صادراتی - نقدی

32.900

4

100/85

2.000

3.000

بشکه درب پالایشگاه اصفهان

(Ex-Work )

صادراتی - نقدی

32.900

5

70/60

10.000

10.000

فله فوب- بندرعباس

صادراتی - نقدی

33.050

جمع کل :

35.000

40.000

-

-

-

جدول شماره(1)1- شرایط فروش:

1-1-قیمت‌های اعلامی فوق، قیمت فروش نقدی مي‌باشد.

1-2-تسویه حساب معاملات جدول شماره (1) به صورت ریالی می باشد.

1-3-تغییرگرید کالای خریداری شده توسط مشتریان در زمان تحویل و اظهار به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

1-4- کلیه شرکتهای خریدار باید در زمان تسویه 9% مالیات برارزش افزوده را پرداخت نمایند.

1-5- کالای خریداری شده توسط کلیه شرکت‌های خریدار، به نام شرکت پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می‌باشد.

1-6- در صورتی که قیمت قیر به دلیل افزایش نرخ وکیوم ‌باتوم در تاریخ برداشت افزایش یابد، خریداران مکلفند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ وکیوم باتوم بر اساس شرایط جدول شماره (2) اقدام نمایند:

بازه افزایش نرخ وکیوم باتوم

سهم مشتری جهت پرداخت مابه التفاوت

5%> تغییرات نرخ وکیوم باتوم> 0

50% از مابه التفاوت نرخ وکیوم باتوم

12%> تغییرات نرخ وکیوم باتوم> 5%

75% از مابه التفاوت نرخ وکیوم باتوم

تغییرات نرخ وکیوم باتوم> 12%

90% از مابه التفاوت نرخ وکیوم باتوم


جدول شماره (2)محاسبات جدول شماره (2) فقط برای بار اول افزایش نرخ وکیوم باتوم اعمال شده و در صورت افزایش بیش از یکبار نرخ در طی مدت زمان اعتبار قرارداد بورسی ، خریداران می بایست برای دفعات بعدی افزایش نسبت به پرداخت تمامی مبلغ افزایش قیمت وکیوم باتوم به فروشنده اقدام نمایند .

2- شرایط پرداخت:

2-1-شرایط پرداخت محمولات Ex-Work اصفهان (موضوع ردیف یک الی چهار جدول شماره 1)

2-1-1- پرداخت حداقل 25% مبلغ كل خريد ظرف مدت 5 روز كاري از تاريخ معامله در بورس کالای ایران.

2-1-2- پرداخت الباقي مبلغ خريد بر اساس برنامه توافقي با فروشنده و ظرف حداكثر 40 روز تقويمي از تاريخ معامله در بورس کالای ایران.

تبصره: 50% وجه دريافتي موضوع بند (2-1-1) تا تسويه كامل خريد به عنوان تضمين معامله نزد فروشنده خواهد بود و حواله فروش آن پس از دريافت كامل وجه موضوع بند (2-1-2) و همراه با آخرين محموله صادر خواهد شد. به تناسب میزان وجوه دریافتی بابت 50% بند (2-1-1) و نيز بند (2-1-2)، حواله فروش برای خریدار صادر می‌گردد. بديهي است در صورت عدم پرداخت وجه موضوع بند (2-1-2) ظرف مهلت مقرر، فروشنده می‌تواند به صورت يكطرفه نسبت به فسخ معامله و ضبط وجه موضوع بند (2-1-1) به ميزان 5% مبلغ تأديه نشده، اقدام نماید.

2-2- شرایط پرداخت محمولات فله- فوب بندرعباس (موضوع ردیف 5 جدول شماره(1)

2-2-1- پرداخت25% مبلغ کل خرید ظرف مدت 5 روز كاري از تاريخ معامله در بورس کالای ایران. لازم به ذکر است به میزان 5% ارزش کل معامله به عنوان تضمین معامله نزد فروشنده باقی خواهد ماند و پس از تسویه حساب کامل خرید و کسر خسارات احتمالی به خریدار مسترد خواهد گردید.

2-2-2-پرداخت 80% الباقی هر محموله همزمان با ارائه ETA کشتی، مشروط بر اینکه کل وجه خرید ظرف مدت 40 روز تقویمی از تاریخ انجام معامله در بورس کالای ایران تسویه گردد.

تبصره(1): شروع بارگيري هر كشتي، منوط به تسويه حساب محموله مربوط مي‌باشد و در صورتيكه به

دليل عدم پرداخت وجه محموله، بارگيري كالا با تأخير مواجه گردد، پرداخت هزينه‌ دموراژ كشتي و كليه جرايم متعلقه اعمالي از سوي اداره بنادر بر عهده خريدار خواهد بود. در ضمن خريدار بايد يك هفته قبل از ورود كشتي، اطلاعات مربوط به سفر كشتي و زمان ورود ( ETA ) آن را به فروشنده اعلام نمايد.

2-3- شرکتهای خریدار می بایست نکات ذیل را در پرداخت وجوه رعایت نمایند.

واریز وجه توسط خریداران و یا کارگزاران ایشان به حساب های بانکی شرکت پالایش نفت جی، باید به نام خریدار و باشناسه پرداخت انجام پذیرد و در فیش های واریزی و پرفراژ بانک، نام خریدار به عنوان واریز کننده درج گردد.

3- تحویل و برداشت کالا:

3-1- زمان شروع تحویل جدول شماره 1 ردیف 1 و 2 (تحويل درب پالايشگاه اصفهان): 10 روز كاري پس از صدور حواله .

3-2- زمان شروع تحویل جدول شماره 1 ردیف 3و 4 (تحویل درب پالایشگاه اصفهان): 15 روز کاری پس از صدور حواله.

3-3-زمان شروع تحویل جدول شماره 1 ردیف5 (تحویل فله فوب بندرعباس) : یک هفته پس از دریافت ETA کشتی و تسویه حساب محموله.

3-4-تحویل محموله های جدول شماره 1 ردیف 5(تحویل فله فوب بندرعباس ) صرفاً جهت بارگیری به کشتی های معرفی شده مشتریان و از طریق اسکله های بارگیری متصل به ترمینال نفت جی صورت می گیرد.

3-5-حداكثر مهلت برداشت كالا، 50 روز از تاريخ معامله در بورس مي‌باشد و در صورتيكه خريدار ظرف مهلت مذكور اقدام به برداشت كالا ننمايد و قيمت کالا نسبت به نرخ معامله افزايش داشته باشد، قيمت مانده برداشت نشده بر اساس قيمت روز برداشت محاسبه خواهد شد.

4-سایر شرایط:

4-1-تحویل مانده حواله کمتر از 22 تن در تعهد فروشنده نمی‌باشد و در این صورت وجه مربوط به مانده مذکور به خریدار مسترد خواهد شد.

4-2-در صورت درخواست فروشنده، خريدار مي‌بايست اطلاعات مربوط به خريد خود را به فروشنده ارائه نمايند